Privacyverklaring Stichting Gilde Den Haag


Op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet elke organisatie beschikken over een Privacyverklaring. Zo ook Gilde Den Haag. In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij als Gilde Den Haag omgaan met persoonsgegevens die wij voor onze dienstverlening nodig hebben.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Om onze diensten te kunnen leveren hebben wij persoonsgegevens van onze vrijwilligers en onze aanvragers nodig. Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het dan ook belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met deze vertrouwelijke gegevens. Daartoe hebben wij een aantal maatregelen getroffen.

Toestemming
Aan al onze vrijwilligers en cliƫnten vragen wij bij hun aanmelding bij Gilde Den Haag expliciet toestemming voor het verwerken van hun gegevens. Daarbij geven wij aan welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel wij deze gegevens gebruiken. Uitgangspunt is dat wij alleen die gegevens verzamelen die we nodig hebben voor ons werk. Dus zo min mogelijk gegevens. De verwerking van de gegevens gebeurt op een rechtmatige, zorgvuldige en transparante manier conform de geldende wet- en regelgeving.

Afspraken binnen Gilde Den Haag
Binnen Gilde Den Haag hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van de gegevens, zoals afspraken wie toegang heeft tot bepaalde informatie, hoe de informatie wordt opgeslagen en hoe lang de informatie bewaard blijft. Met onze vrijwilligers hebben wij afspraken gemaakt over hoe vertrouwelijk om te gaan met de gegevens. Ook hebben wij de nodige maatregelen getroffen rondom de beveiliging van de gegevens en de daarbij behorende systemen.
Uw gegevens zijn dus in vertrouwde handen. Wij kunnen ons voorstellen dat u uzelf daarvan wilt overtuigen. Dat is vanzelfsprekend mogelijk. U kunt daartoe contact opnemen met Gilde Den Haag, tel: 070-3561281 of per e-mail info@gildedenhaag.nl. U kunt uw gegevens ook te allen tijde wijzigen door contact met ons op te nemen.

Vastgesteld op 9 juli 2018

© 2018 Knijnenburg Producties