Gildedenhaag.nl gebruikt analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
070 356 12 81 info@gildedenhaag.nl
header

Coronavirus


Stadswandelingen
Voor de periode tot en met 20 april 2021 kunnen helaas geen wandelingen worden aangevraagd.

PROTOCOL COVID-19 STADSWANDELINGEN
  • Houd strikt een afstand van anderhalve meter aan.
  • Volg in alle gevallen de instructies van de gids op.
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten. In dit geval melden aan de desbetreffende gids.

SamenSpraak
Het SamenSpraakcafé blijft vooralsnog tijdelijk opgeschort. Of de afspraken met anderstaligen doorgang kunnen vinden is een eigen afweging van taalcoach en taalmaatje en kan per persoon verschillen. In onderling overleg bepalen zij hoe hiermee om te gaan.

Hagologie
De in het voorjaar opgeschorte cursus heeft inmiddels plaats gehad en is afgerond op 28 november 2020.

Sprekershoek
Gezien de richtlijnen en de mogelijkheden van de lokatiebeheerder is het vooralsnog niet mogelijk een programma voor het seizoen 2020/2021 te realiseren.

Bureau
Het bureau is tot en met 20 april 2021 niet bereikbaar. E-mails worden in die periode door enkele bureaumedewerkers van huis uit behandeld.

Volg de actuele informatie op de website.
© 2021 Knijnenburg Producties