overons

Toelichting Inkomsten en Uitgaven 2021 van de Stichting Gilde Den Haag

De inkomsten bestaan vrijwel geheel uit de bijdragen van deelnemers aan de stadswandelingen alsmede de gemeentelijke subsidie. De terugval van inkomsten uit wandelingen veroorzaakt door de Covid lockdowns en het gewijzigde beleid van de gemeente ter zake van subsidieverlening vormen twee factoren van onzekerheid.

Wel is de subsidie voor 2022 volledig toegekend. Onzeker is elk jaar of en zo ja hoeveel de gemeente meent te moeten terugvorderen.

Onder de uitgaven is de huur van kantoorruimte voor het bureau van het Gilde en van ruimte voor vergaderingen en bijeenkomsten van bijna € 15.000,-- veruit de grootste. Daarnaast zijn de uitgaven aan kantoorbenodigdheden incl. ICT en van publiciteit van belang. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding en declareren zelden gemaakte kosten. De vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen.

De financiële situatie van de Stichting Gilde Den Haag is gezond en voldoende voor de gewenste continuïteit.

Balans Stadswandelingen 2019-2021 >>>
Balans SamenSpraak 2019-2021 >>>
Balans Gilde Den Haag 2021 >>>

Stichting Gilde Den Haag is sinds 1 januari 2022 door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) RISIN-nummer 8167 43 745 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer S 41154760

© 2024 Knijnenburg Producties