overons

Betalingsvoorwaarden Gilde Stadswandelingen

De vrijwilligers dragen met veel plezier hun kennis aan u over, zij doen dat geheel belangeloos. De financiële bijdrage(n) zijn ter dekking van de bureau- en administratiekosten.

Betaling
Bedrijven en instellingen anders dan overheidsorganisaties worden verzocht bij de eerste wandeling vooraf te betalen; bij volgende boekingen kan betaling op factuur achteraf.

Na inschrijving ontvangt u per kerende email onze (automatische) ontvangstbevestiging.
Uiterlijk 4 weken tevoren ontvangt u onze herbevestiging van inschrijving, met een betalingsverzoek. Contant geld wordt niet aangenomen.

Door Gilde Den Haag wordt het uiteindelijk aantal opgegeven wandelaars 5 dagen vooraf van de geboekte wandeling in rekening gebracht, of het aantal werkelijke wandelaars indien hoger.

Tenzij anders – conform de bevestigingsbrief – met u is overeengekomen, verzoeken wij u zorg te dragen voor bijschrijving van het openstaand bedrag uiterlijk 5 dagen tevoren, op ons rekeningnummer NL96 INGB 0000 439 254 t.n.v. Stichting Gilde Den Haag, onder vermelding van het referentienummer uit de bevestiging.

Annulering
Bij het uitblijven van tijdige betaling volgt telefonische herinnering; het verschuldigde bedrag dient per direct te worden voldaan. Staat het bedrag niet alsnog per omgaande bijgeschreven op onze rekening, dan volgt annulering.

Restitutie
Er vindt alleen restitutie van betaling plaats op grond van uw tijdig ontvangen emailverzoek, uiterlijk 5 dagen voor datum wandeling (niet telefonisch), o.v.v. de reden. Bij afgelasting door het Gilde vindt volledige restitutie van het ontvangen bedrag plaats.

 

© 2024 Knijnenburg Producties