stadswandelingen

Boekenlijst van SamenSpraak


Woordenschat, uitspraak, spelling, grammatica en kennis van de Nederlandse maatschappij

De volgende titels zijn in het bezit van bibliotheek Centrum:

Alle boekjes van de serie SpreekTaal 1 en 2 (met cd) door Martijn Baalman. Titels zijn: Praten over jezelf, Familie & vrienden, Eten & drinken, Wonen, Vrije tijd, Kleding & uiterlijk, Leren, Kopen, Reizen, Nederlandse gewoontes, Gezondheid, Werk, Dag en tijd, Communicatie, Geld.
Ze zijn bedoeld voor vrijwilligers die beginnende sprekers van het Nederlands, ook analfabeten, ondersteunen.
Niveau SpreekTaal 1: A0 - A1, Spreektaal 2: A1 - A2.


De spijker op de kop Berna de Boer, Birgit Lijmbach ISBN 90-628-3300-4 Voor vergevorderden (zowel in bibliotheek Centrum als vestigingen aanwezig)
NT2-studieboek over het begrijpen en gebruiken van uitdrukkingen; bestemd voor vergevorderde en/of hoogopgeleide anderstaligen. De woordenschat m.b.t. uitdrukkingen wordt aan de hand van voorbeelden en vragen uitvoerig geoefend en uitgebreid. De 8 hoofdstukken hebben elk een eigen gebruiksgebied. Het boek is zowel in groepsverband als individueel te gebruiken.


Grammaticale Termen Michel Vrisekoop ISBN 90-628-3244-X
Verklarende woordenlijst van Nederlandse grammaticale termen.


Van Dale Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal Uitgeverij Van Dale Lexicografie - 2003 ISBN 90-664-8072-6 (ruim aanwezig in bibliotheek Centrum en vestigingen)
Woordenboek met een verklaring van ruim 17.000 woorden en uitdrukkingen , voorzien van verduidelijkende illustraties. Afgestemd op de eerste fase van het leren van de Nederlandse taal (vanaf NT2-niveau 2). Sommige edities hebben een bijbehorende cd-rom waarop de uitspraak is te horen.


Nota Bene! J. Bakx, M. Bernards en A. de Vries ISBN 90-469-0068-1 Cursus schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen (ruim aanwezig in bibliotheek Centrum en vestigingen).


Basishandleiding Nederlands L. Koenen en R. Smits ISBN 90-613-1952-8 Voor hoogopgeleiden.
Handleiding voor een juist schriftelijk gebruik van de Nederlandse taal.


Taaltempo Nederlands P. Kuiper-Jong ISBN 90-628-3460-4 Spreekritme voor anderstaligen
Een oefenboek voor cursisten NT2 om in vrij korte tijd vloeiender Nederlands te kunnen spreken. Door middel van vraag en antwoord leert de cursist snel/adequaat te antwoorden. Gewone vragen uit het dagelijks taalgebruik.Handig en handzaam oefenboek om je snel te leren uitdrukken in de Nederlandse spreektaal. Voor individueel gebruik.


Onder controle J. van de Pol ISBN 90-032-3207-5 Spelling- en interpunctieboek met oefeningen en regels (maar 1 exemplaar in het bezit van bibliotheek Centrum).


Beter Nederlands D. Bouman, Noordermeer e.a. ISBN 90-628-3453-1
Een inleidend grammaticaal hulpboek voor hoger opgeleide anderstaligen; het gebruik in spreken en schrijven staat voorop. Niveau A2. Dit boek vormt de inleiding voor 2 vervolg-delen met dezelfde titel. Die delen hebben niveau B1 en hoger. 


Anders nog iets? Muziek in de NT2 les J. de Vries en H. van Loo ISBN 90-850-6015-X Met cd. Liedjes voor wie Nederlands leert.


Boeken van Annie M.G. Schmidt. Er zijn luister-cd’s van haar kinderverhalen en –liedjes die ook voor nieuwe Nederlanders leerzaam zijn. Voor luisterboeken hoeft geen leengeld te worden betaald. Sommige boeken hebben een cd achterin het boek.
Van Annie M.G. Schmidt is heel veel aanwezig; de boeken staan op de jeugdafdeling in bibliotheek Centrum. 


Verder met alfaschrift door Mary van den Brandt. Een duidelijk opgebouwde schrijfmethode voor mensen, die onbekend zijn met het Latijnse schrift.


Nu versta ik je! Van G. van Sleeuwen en A. Spaan. Anderstalige cursisten kunnen met behulp van deze methode hun uitspraak verbeteren.


Snelspelwijzer door W. Daniëls. Hierin worden in kort bestek de belangrijkste spellingregels uitgelegd in eenvoudige bewoordingen die voor iederéén begrijpelijk zijn, ook voor scholieren en gevorderde tweedetaalleerders.


Op wegen Onderweg door J. van der Toorn – Schutte. Op weg (0 > A1) is de eerste stap waarmee inburgeraars zich op een laagdrempelige manier kunnen voorbereiden op de taalonderdelen van het inburgeringsexamen. Samen met Onderweg (A1 > A2) biedt het een complete voorbereiding op de taalonderdelen van het inburgeringsexamen.


Bagage van N. Koot. Met dit boek maken inburgeraars kennis met Nederland aan de hand van tien thema's. De lesstof richt zich op alle eindtermen van het onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) van het inburgeringsexamen.


Nederlands als tweede taal in de volwasseneneducatie Jan Hulstijn, Ruud Stumpel, Bart Bossers en Chris van Veen ISBN 90-280-2228-7 Handboek NT2-docenten. Dit boek biedt een uitgebreid overzicht van wat er te weten is over taalonderwijs Nederlands aan anderstaligen, van taalverwerving tot didactiek, van inburgering tot toetsing en van alfabetisering tot woordenschat- en grammaticaonderwijs.


Verstaanbaar spreken Karolien Thio en Margreet Verboog ISBN 90-628-3897-9
Een handleiding uitspraakonderwijs voor docenten Nederlands als tweede taal.


 

De volgende titels zijn niet in het bezit van bibliotheek Centrum:

Klank en Toon Vera Berendsen ISBN 90-543-6137-9 Basiscursus uitspraak Nederlands 


Uitgesproken Nederlands Josee Coenen ISBN 90-011-8840-0 Uitspraakcursus voor beginners en gevorderden 


Van Dale Oefenwoordenboek Nederlands als tweede taal Uitgeverij Van Dale Lexicografie - 2004 ISBN 90-664-8075-0 


En zo moet het gespeld worden M. Klein en M. Visscher ISBN 90-014-7081-5


Bagage K. Fuhri Snethlage ISBN 90-628-3080-3 Cursus maatschappijoriëntatie voor nieuwkomers


 

Achtergronden

Deze titels zijn in het bezit van bibliotheek Centrum:

SamenSpraak, Amsterdammers helpen nieuwkomers met de taal Wout van Doornik en Jan Ruiter ISBN 90-641-6373-1
Verslag van een project waarbij buitenlanders onder begeleiding van Nederlandse 50-plussers zich het Nederlands proberen eigen te maken, een soort ‘taalgastheerschap’. Een evaluatie van inzet versus resultaat wordt nauwelijks gegeven. 


Allemaal andersdenkenden Geert Hofstede ISBN 90-254-6913-2 Omgaan met cultuurverschillen.Beschouwingen over het vergroten van het begrip voor andersdenkendendoor inzicht te krijgen in wat cultuur nu eigenlijk inhoudt. 


Een tipje van de sluier Joris Luyendijk ISBN 90-579-0094-8 Over de islam.
Een globaal overzicht van de diversiteit van de islam. Luyendijk besteedt aandacht aan de geschiedenis, aan de islam in theorie en praktijk, de controverses, het fundamentalisme en aan de islam in Nederland. Met talloze feiten en kleurrijke voorbeelden uit heden en verleden. 


Islam Verhalenderwijs Anton Wessels ISBN 90-571-2015-1 Over cultuurverschillen en –overeenkomsten. Een bespreking van thema’s en tradities die jodendom, christendom en islam verbinden. De verhalen geven een indruk van de belevingswereld van moslims in het Westen.
Dit boek bouwt met genuanceerde informatie een brug tussen de verschillende culturen. 


Sept. 2018© 2024 Knijnenburg Producties